Aktualizace Technical Guide v propozicích

Dne 10.8. byla provedena aktualizace TG v sekci propozice s drobnými změnami v časovém hmg. Stáhněte si prosím znovu.