Registrace

Kategorie, Přihlášky:

– registrace na závod je možná pouze on-line prostřednictvím  internetu www.sportsoft.cz nebo www.poharmtb.cz

– nejpozději  je možno se přihlásit do čtvrtka 27.8. do 12:00.
– pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se do závodu přihlásit na místě, ale pouze po zaplacení penále + 100% příplatku ke startovnému.
– startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou dle instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. Bez platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen
– všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem závodu, nejdéle však 60 minut před startem kategorie.

K nedělnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit pouze za doprovodu zákonného zástupce a jeho podpisu přihlášky nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si vědom, že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na závodu. Dítě musí být vybaveno plnou cyklistickou ochrannou přilbou.

Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou do nedělnímu závodu přihlašovat na místě a to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii uzavřeny.

 

Startovné:

Startovné – sobota:
Kadeti (-tky), Junioři (-rky), Experti, Masters      400 Kč
Elita/U23, Ženy/U23                                                  500 Kč
Startovné – neděle:
Dětské kategorie                                                           100 Kč
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2                                                200 Kč