Rozpis

STRABAG MTB CUP 2018

Český pohár MTB 2018

Český pohár a mistrovství ČR MTB 2018 Cross-Country – XCO

Kvalifikační závody na ME a MS 2018

Organizační pokyny – rozpis poháru

 

Komise MTB pod záštitou ČSC vypisuje národní pohár horských kol v olympijské disciplíně cross-country. Na základě vydaných nominačních kritérií je pohár součástí nominace reprezentačního trenéra na ME a MS. Všechny závody STRABAG cupu jsou zapsány do mezinárodního kalendáře UCI úrovně C1 pro kategorie muži a ženy Elite a závody v Praze a na Zadově i pro kategorie Juniorky a Junioři. Závod MČR v Peci pod Sněžkou je do kalendáře UCI zapsán v úrovni CN. Pro kategorie muži a ženy Elite a u výše uvedných dvou závodů i pro juniory a juniorky platí pravidla UCI. Národní pohár je vypsán v určených věkových kategoriích pro soutěž jednotlivců a družstev. Mistrovství ČR se nemohou účastnit zahraniční závodníci. 

 

Bodování

Závodníci budou hodnoceni ve všech závodech poháru. Vítězem soutěže se stává závodník s nejvyšším počtem bodů. Celý pohár mimo mistrovství republiky, bude otevřen i pro zahraniční závodníky. Mistrovství republiky je součástí poháru a jede se i jako pohárový závod. Body získané v tomto mistrovském závodě budou započítány s dvojnásobnou hodnotou.

V případě rovnosti počtu bodů rozhoduje:

  1. Počet lepších umístění,     2. Vyšší počet dokončených závodů,     3. Lepší umístění závodě mistrovství republiky,

Bodové ohodnocení Český pohár MTB 2018 podle umístění v cíli je následující:

1. 40 bodů ….. 11. 30 bodů ….. 21. 20 bodů ….. 31. 10 bodů
2. 39 bodů 12. 29 bodů 22. 19 bodů 32. 9 bodů
3. 38 bodů 13. 28 bodů 23. 18 bodů 33. 8 bodů
4. 37 bodů 14. 27 bodů 24. 17 bodů 34. 7 bodů
5. 36 bodů 15. 26 bodů 25. 16 bodů 35. 6 bodů
6. 35 bodů 16. 25 bodů 26. 15 bodů 36. 5 bodů
7. 34 bodů 17. 24 bodů 27. 14 bodů 37. 4 body
8. 33 bodů 18. 23 bodů 28. 13 bodů 38. 3 body
9. 32 bodů 19. 22 bodů 29. 12 bodů 39. 2 body
10. 31 bodů 20. 21 bodů 30. 11 bodů 40. 1 bod

 

V závodě MČR 2018 jsou body pouze za závod MČR započítány s dvojnásobnou hodnotou.

 

Podmínka účasti

Závodů Českého poháru MTB se mohou zúčastnit závodníci s platnou licencí ČSC nebo zahraniční závodníci s platnou licencí UCI. Závodu MČR MTB 2018 se mohou zúčastnit pouze závodníci s platnou licencí vydanou ČSC.

Ve vybraných kategoriích (a pouze v pohárových závodech, ne při MČR) i bez licence.

Ke startu v pohárovém závodě nebude požadována licence ČSC u kategorií, Děti, Žáci, Expert a Masters.

Aby mohl závodník získat na MČR medaili a mistrovský dres, musí být do závodu zaregistrován s platnou licencencí ČSC ve všech vypsaných kategoriích. Výjimkou je kategorie Expert, která mistrovský dres ani medaile nezískává.

Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou do sobotního závodu přihlašovat na místě a to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii uzavřeny.

 

Přihlášky

Na všechny závody je možné se přihlásit pouze on-line prostřednictvím  internetu www.sportsoft.cz nebo www.poharmtb.cz. Přihlášení je on-line a bude možné kdykoliv v průběhu závodní sezony od 19. 3. 2018 10:00. Přihlášení je možné na všechny závody celé sezóny, nejpozději však vždy do pátku před jednotlivým závodem, do 12:00. Pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu, ztrácí možnost se přihlásit k závodu na místě. Přihlášení do závodu na místě není možné. Startovné musí přihlášený závodník uhradit v kanceláři závodu. Oddíly, které budou mít zájem, získají své přihlašovací heslo a přístup pro snadnější hromadnou registraci k závodům. Všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem závodu, tj. nejdéle však 3 hodiny před startem kategorie. Kategorei Expert a Master a Kadeti tak musí projít prezencí již v sobotu odpoledne! Ve zcela výjimečných případech, kdy přihlášení nebylo možné z objektivně uznatelných důvodů, je možné se do závodu přihlásit po uzavření registrace. O případném dodatečném přihlášení do závodu může rozhodnout jen a pouze hlavní rozhodčí závodu. U dodatečného přihlášení do závodu je startovné navýšeno o 500 Kč.

 

K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit pouze za doprovodu zákonného zástupce a jeho podpisu přihlášky nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si vědom, že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na závodu. Dítě musí být vybaveno cyklistickou plnou ochrannou přilbou.

Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou do sobotního závodu přihlašovat na místě a to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii uzavřeny.

Veškeré informace o přihláškách a registraci oddílů získáte na: cpxcmtb@sportsoft.cz

 

Kategorie

Český pohár a MČR MTB 2018 je vypsán pro tyto kategorie:

Muži

odrážedla                   0 –  3 let                  (*2018 – 2015)

kluci                              3 –  4 let                 (*2015 – 2014)

kluci                              5 –  6 let                 (*2013 – 2012)

kluci                              7 –  8 let                 (*2011 – 2010)

kluci                              9 –10 let                 (*2009 – 2008)

Žáci I                          11 – 12 let                  (*2007 – 2006)

Žáci II                         13 – 14 let                (*2005 – 2004)

Kadeti                        15 – 16 let                 (*2003 – 2002)

Junioři                        17 – 18 let                (*2001 – 2000)

U23                            19 – 22 let                 (*1999 – 1996)

Elita                            23 – 29 let                (*1995 – 1989)

Expert                        19 let a starší           (*1999 a starší)

Masters                      30 let a starší          (*1988 a starší)

 

 

Ženy

odrážedla                   0 –  3 let                   (*2018 – 2015)

holky                            3 –  4 let                  (*2015 – 2014)

holky                          5 –  6 let                    (*2013 – 2012)

holky                          7 –  8 let                    (*2011 – 2010)

holky                          9 –10 let                    (*2009 – 2008)

Žákyně I                    11 – 12 let                  (*2007 – 2006)

Žákyně II                   13 – 14 let                 (*2005 – 2004)

Kadetky                     15 – 16 let                 (*2003 – 2002)

Juniorky                     17 – 18 let                (*2001 – 2000)

U23                            19 – 22 let                 (*1999 – 1996)

Elita                           23 a starší                 (*1995 a starší)

 

 

U23

Při pohárových závodech startují kategorie Ženy Elita a Ženy U23, respektive Muži Elita a Muži U23 společně. Finanční ceny za závod budou vypláceny pro obě kategorie společně. V každém závodě ČP bude samostatně vyhlášena a v rámci celého ČP bodována kategorie U23 muži a U23 žen. Závodníci/e kategorie U23 budou zároveň hodnoceni i klasifikováni (= obdrží body do rankingu UCI a body do celkového pořadí ČP) v pořadí závodu Elite muži a Elite ženy. Tři nejlepší závodníci kategorie U23 získají za umístění v závodě věcné ceny od sponzorů ČP. Body do klasifikace UCI, budou přiděleny pouze za umístění ve společném závodě. Při Mistrovském závodě bude vyhlášen Mistr ČR U23 i v kategoriích muži a ženy samostatně, a to i v případě, že se závodník/ce kategorie U23 umístí mezi prvními pěti závodníky kategorie Elite. Závodník/ce U23 závodí v závodě své kategorie, nemůže se tak umístit v závodě kategorie Elite.

 

Závodníci bez nutnosti licence

Kategorie Žáci, Expert a Masters je otevřena pro všechny závodníky i bez nutnosti registrace s licencí ČSC. Závodník bez platné licence ČSC však nemůže získat mistrovský dres ani medaili.

Věcné a finanční ceny kategoriím Žáci, Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel dle rozpisu cen.

V případě, že v jednotlivých kategoriích bude přihlášeno méně než 5 závodníků, vyhrazuje si pořadatel právo závodníky přiřadit k závodu jiné kategorie. Vyhlášení výsledků závodu proběhne dle časového rozpisu poháru.

 

 

 

Český pohár LESY ČR Minime 2018

V letošním roce vypisujeme pro žákovské a dětské kategorie soutěž „ČP Lesy ČR Minime“. Jednotlivé závody „ČP Lesy ČR Minime“ budou organizovány stejně jako závody Českého poháru MTB cup 2018 a řídí se jeho organizačními pokyny, časovým plánem poháru a platným Soutěžním řádem. Bodové hodnocení dětských a žákovských kategorií je shodné s bodováním ČP. Žákovské a dětské kategorie obdrží věcné ceny.

Pouze v kategorii odrážedel nebude vyhlašováno celkové pořadí.

Zároveň u všech kategorií dětí bude vyhlášen dětský mistr ČR.

 

STRABAG MTB CUP 2018 – Organizační pokyny

1. Jednotlivé závody Českého poháru MTB 2018 a závod MČR pořádá pod záštitou ČSC prostřednictvím Komise MTB/ČSC, MTB CZECH, KC Kooperativa a pověření jednotlivý pořadatelé, podle platného Soutěžního řádu MTB.  Na základě pověření ČSC technicky a organizačně závody ČP a MČR zajišťuje MTB CZECH, KC Kooperativa a jednotlivý lokální pořadatelé. Tento rozpis platí i pro mistrovský závod.

2. Rozpis soutěže vydává Český svaz cyklistiky/Komise MTB.

3. Podle výsledků jednotlivých závodů bude ihned vydáváno pořadí a průběžné pořadí jednotlivců a družstev podle kategorií. Pro hodnocení družstev „Pohár týmů“ bude použito součtu bodů získaných závodníky v jednotlivých kategoriích, maximálně však tří nejlepších závodníků z jedné kategorie a jednoho oddílu v každém závodě seriálu. V případě rovnosti bodů rozhoduje součet lepších umístění v posledním bodovaném závodě. Průběžné výsledky družstev budou zveřejňovány na internetu. Výsledky soutěže absolutního pořadí „Poháru týmů“, budou vyhlášeny při posledním závodě a při závěrečném vyhlášení výsledků. V soutěži týmů není vypsáno MČR. Vítězné družstvo získá pohár a první tři týmy věcné ceny.

4. Hlavní rozhodčí bude nejpozději den před zahájením závodu schvalovat regulérnost tratě. O umístění občerstvovací zóny a mechanického depa na trati závodu rozhodne ve spolupráci s hlavním rozhodčím závodu Technický delegát určený Komisí MTB. Na jednotlivé závody bude delegován Komisí MTB šestičlenný sbor rozhodčích. Na závody bude delegován UCI hlavní rozhodčí pro závody kategorií Elita muži, Elita ženy, Junioři a Juniorky.

5. Při prvním závodě Český pohár MTB 2018 bude určeno pořadí na startu závodu takto:

pro prvních 50 závodníků kategorie Muži Elita a 20 závodnic kategorie Ženy Elita, podle výsledků STRABAG MTB cup 2017. Přednostně a mimo toto pořadí budou do startovních řad řazeni závodníci podle umístění v aktuálním zveřejněném žebříčku UCI pro kategorie Elita Muži, Elita Ženy, Junioři a Juniorky.

Pro kategorii Junioři se na start postaví nejdříve 20 nejlepších juniorů (ročník 2000) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 a 20 nejlepších juniorů (ročník 2001) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 kategorie Kadeti.

Pro kategorii Kadeti se na start postaví nejdříve 20 nejlepších Kadetů (ročník 2002) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 a 20 nejlepších Kadetů (ročník 2003) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 kat. Žáků II.

Pro kategorie Žáci II a Žákyně II se na start postaví 20 nejlepších Žáků a Žákyň (ročník 2004) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 této kategorie a 20 nejlepších Žáků I a Žákyň I (ročník 2005) z celkového pořadí STRABAG MTB CUP 2017 kat. Žáků II..

Všechny ostatní kategorie budou řazeny dle celkových výsledků STRABAG MTB CUP 2017 v příslušné kategorii.

6. Při dalších závodech Českého poháru a mistrovském závodě bude garantováno pořadí při startu závodu pro všechny závodníky kategorií Žáci, Žákyně, Kadeti, Kadetky, Masters a Expert dle jejich aktuálního bodového zisku ve STRABAG MTB CUPu 2018.

Pro kategorie Junioři, Juniorky, Ženy a Muži Elite bude řazení probíhat dle aktuálního bodování v žebříčku UCI. Závodníci a závodnice, kteří nefigurují v žebříčku UCI, budou řazeni následně dle aktuálního pořadí STRABAG MTB CUP 2018

Pokud se jakéhokoliv závodu bude účastnit Mistr Světa nebo Mistr Evropy (vč. ostatních cyklistických disciplín), má tento závodník/ce absolutní přednost při řazení na startu závodu.

7. Každý závodník startuje se startovním číslem a čipem. Číslo čipu se vždy musí shodovat se startovním číslem. Startovní tabulka s číslem nesmí být žádným způsobem upravována. Umístění čipu je jednotné na přední vidlici, co nejníže k ose kola, případně je RFID čip nalepen na čísle. Závodník, který na start nastoupí bez řádně připevněného čipu, nebude klasifikován. Ztráta čipu (např. po pádu, či kolizi) během závodu bude tolerována, ale musí být závodníkem oznámena při dojezdu do cíle. Po dojezdu do cíle je každý závodník povinen čip odevzdat v závodní kanceláři. V případě neodevzdání, nebude připuštěn k dalšímu závodu.

8. Závodníci nesmí během závodů používat žádné radiokomunikační nebo elektronické zařízení (vysílačky, radio apod.) Filmování během závodu pomocí jakéhokoliv záznamového média spadá pouze pod schválení hlavní rozhodčí, ředitele závodu a technického delegáta. Pořizovat záznam je tedy možné pouze se souhlasem výše uvedených. V případě nesplnění podmínky může hlavní rozhodčí udělit trest nebo diskvalifikaci.

9. Dle pravidel UCI je pro sezónu 2018 zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku. A to jak pro závodníky, tak pro členy závodních týmů.

10. Vedoucím závodníkům kategorií Elita, U23, Expert, Ženy, Junioři, Kadeti, Juniorky, Žáci a Žákyně může být na stupních vítězů oblečen dres vedoucího jezdce poháru (bude-li vypsán). Vždy nový dres bude vedoucímu závodníkovi oblečen při vyhlášení výsledků závodu. Závodník si může na dres umístit loga svých sponzorů. Loga sponzorů nesmí být větší než 2/3 velikosti loga sponzora poháru uvedeného na dresu. Zároveň tato loga nesmí překrývat loga sponzora poháru. Závodník může v tomto dresu startovat i v závodě. V případě, že si závodník nechá vyrobit vlastní dres se svými sponzory, musí zachovat na tomto dresu všechna loga včetně loga výrobce dresu a barevnost jako na dresu, který obdržel při slavnostním vyhlášení.

11. Při závodě MČR v Peci pod Sněžkou získají vítězové jednotlivých kategorií titul „Mistr České republiky 2018“, mistrovský dres a medaili. Závodníci na druhém a třetím místě získají medaile. Tituly v jednotlivých kategoriích budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti závodníků v závodě. V rámci závodu MČR získá nejlepší závodník/závodnice kategorie U23 titul „Mistr ČR 2018“, mistrovský dres pro tuto kategorii. Závodníci na 2 a 3. místě obdrží medaile.

Závodníci kategorie Expert nezískají titul, mistrovský dres ani medaili, ale získají body v souladu s pohárovým rozpisem, finanční nebo věcné ceny v souladu s rozpisem závodu.

Zahraniční závodníci nemohou na mistrovském závodě startovat!!

12. Mistrovský závod družstev/štafet. V souladu s časovým plánem MČR se uskuteční soutěž družstev/štafet o titul „Mistr České republiky 2018“. V závodě mohou startovat pouze 3 členná družstva složená pouze z českých závodníků a těchto kategoriích:

1. závodník: Elita nebo U23 nebo Masters 2. závodník: Žena nebo Juniorka nebo Kadetka  3. závodník: Junior nebo Kadet.

Alespoň dva závodníci z přihlášené štafety, musí být registrováni ve stejném sportovním oddíle/klubu. Vítězná štafeta získá titul „Mistr České republiky 2018“, mistrovské dresy a medaile. Štafety na druhém a třetím místě získají medaile. Tituly budou uděleny pouze v případě účasti alespoň pěti štafet.

13. Pravidla pro „mechanická depa“ a „občerstvovací zónu“ jsou specifikována v Soutěžním řádu MTB a pravidlech UCI. Při každém pohárovém závodě budou na okruhu zpravidla vyznačena dvě kombinovaná depa. Do tohoto ohraničeného prostoru budou mít přístup dva zástupci týmu na jednoho závodníka maximálně však tři, kteří budou mít oficiální označení vydané pořadatelem.  V případě, že se závodník bude přijímat občerstvení mimo určenou zónu, bude diskvalifikován, pokud hlavní rozhodčí před závodem nerozhodne jinak. Zástupci týmů v depech musí mít při závodech předepsané označení, které bude vydáváno v kanceláři závodu při prezentaci. Pouze v „mechanickém depu“ mohou závodníci opravovat svá kola a měnit všechny součástky na kole mimo rámu kola. Opravu na svém kole může provést pouze závodník nebo další člen jeho týmu (tj. závodník, mechanik).

14. Do startovních a výsledkových listin bude závodníkům uveden pouze ten klub a sponzor, kterého mají zapsaného v licenci. Závodníkům bez licence bude zapsán název, který při přihlášení uvede závodník.

15. Závodníci, kteří získají některou z vypsaných cen, jsou povinni si tuto cenu vyzvednout nejdéle do jedné hodiny po vyhlášení oficiálních výsledků závodů. Ceny, které nebudou v uvedeném časovém limitu vyzvednuty, propadají ve prospěch pořadatele.

16. Pořadatel je povinen zajistit v průběhu závodů zdravotní službu, lékaře a sanitní vůz.

17. Závodníci se závodů zúčastňují na vlastní nebezpečí. Počet startujících v jednotlivých kategoriích není omezen.

18. Vždy v sobotu v 19:00 (přesné místo bude vždy upřesněno v propozicích závodu) proběhne informativní schůzka s manžery týmů a zástupců závodníků, závodníky. Zde budou uvedeny podrobnosti organizace závodu. Na schůzku budou mít přístup maximálně 2 zástupci jednoho klubu. Od účastníků schůzek může pořadatel vyžadovat platnou licenci ČSC.

19. Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny a doplňovat ustanovení tohoto rozpisu v průběhu soutěže. Případné změny budou komunikovány prostřednictvím webových stránek www.poharmtb.cz sociálních sítí a v rámci závodů budou vydány tištěné komuniké.

Startovné

Dětské kategorie v sobotu 50,- Kč
Žáci, Žákyně 150,- Kč
Kadeti, Kadetky, Expert, Masters, Junioři, Juniorky 400,- Kč
Elita/U23, Ženy/U23 500,- Kč

 

 

 

Závěrečná ustanovení

Upozornění pro závodníky: Závodník může být hodnocen v Českém poháru pouze v jedné kategorii. Závodník si na začátku sezóny musí zvolit tuto kategorii, ve které chce startovat. Během sezóny závodník nesmí měnit kategorii.

Schváleno 9. 3. 2018

 

PRICEMONEY 2018 cross-country

Finanční dotace závodů STRABAG MTB cup 2018 cross-country je více jak 500.000,-Kč

Elita/Ženy/U23    Junioři/Juniorky Expert    Masters    Kadeti    Kadetky    Žáci I,II    Žákyně I,II   
1. 13 000,- CZK 3 000,- CZK věcné věcné věcné věcné věcné věcné
2. 10 500,- CZK 2 500,- CZK věcné věcné věcné věcné věcné věcné
3. 8 000,- CZK 2 000,- CZK věcné věcné věcné věcné věcné věcné
4. 7 000,- CZK 1 500,- CZK věcné
5. 5 000,- CZK 1 200,- CZK věcné
6. 4 000,- CZK 900,- CZK
7. 3 000,- CZK 800,- CZK
8. 2 500,- CZK 600,- CZK
9. 2 000,- CZK 500,- CZK
10. 1 000,- CZK 400,- CZK

 

Při pohárovém závodě zařazeném do mezinárodního kalendáře UCI kategorií C1 budou závodníkům vyplaceny odměny v Kč. Výše cen uvedená v tabulce je pro závody C1. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje místní pořadatel.