Rozpis

STRABAG MTB CUP 2020

Kategorie, Přihlášky:

– registrace na závod je možná pouze on-line prostřednictvím  internetu www.sportsoft.cz nebo www.poharmtb.cz

– nejpozději  je možno se přihlásit do čtvrtka 27.8. do 12:00.
– pokud se závodník nepřihlásí prostřednictvím internetu může se do závodu přihlásit na místě, ale pouze po zaplacení penále + 100% příplatku ke startovnému.
– startovné musí závodník během přihlašování přes internet uhradit on-line platbou platební kartou dle instrukcí na přihlašovací stránce. Tato platba proběhne automaticky ihned po přihlášení do závodu. Bez platby není přihláška do závodu platná a takový závodník bude ze startovní listiny vyřazen
– všichni závodníci jsou povinni vyzvednout si startovní čísla v kanceláři závodu v souladu s časovým plánem závodu, nejdéle však 60 minut před startem kategorie.

K sobotnímu závodu dětí je možné dítě přihlásit pouze za doprovodu zákonného zástupce a jeho podpisu přihlášky nezletilého k závodu. V přihlášce k závodu je uvedeno, že zákonný zástupce souhlasí s účastí dítěte na závodě a je si vědom, že zdravotní stav dítěte nebrání jeho účasti na závodu. Dítě musí být vybaveno plnou cyklistickou ochrannou přilbou.

Pouze a jen dětské kategorie do 10 let věku se mohou do sobotního závodu přihlašovat na místě a to do jedné hodiny před startem dané kategorie. Hodinu před startem kategorie jsou přihlášky a prezentace pro danou kategorii uzavřeny.

 

Startovné:

Startovné – sobota:
Kadeti (-tky), Junioři (-rky), Experti, Masters      400 Kč
Elita/U23, Ženy/U23                                         500 Kč
Startovné – neděle:
Dětské kategorie v sobotu                               100 Kč
Žáci 1 a 2, Žákyně 1 a 2                                   200 Kč

Ceny:  (v CZK)

Elita/Ženy U23 C1      Junioři/Juniorky C1  Expert  Masters  Kadeti  Kadetky  Žáci I,II   Žákyně I,II

13000                          3000                      věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné

10500                          2500                      věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné

8000                          2000                      věcné    věcné      věcné    věcné       věcné      věcné

7000                          1500                      věcné                                                                                          

5000                          1200                      věcné

4000                            900

3000                            800

2500                            600

2000                            500

1000                            400

Závodníkům budou vyplaceny odměny v Kč. Ceny budou vyplaceny pro obě kategorie Elita/U23 společně. Finanční ceny mohou být nahrazeny věcnými cenami. Ceny pro kategorie Expert, Masters, Kadeti, Kadetky, Junioři a Juniorky věnuje Sport pro Brno, z.s..

Pozn.:   POZOR dle pravidel UCI je pro sezónu 2020 zakázáno používání elektrokol v rámci tréninku.
A to jak pro závodníky, tak pro členy závodních týmů.