Nový web

Pro snadnější komunikaci jsme vytvořili registrační systém pro jednotlivé akce. Jsou zde všechny aktuality, kalendář tréninků a akcí a pro registrované zde běží i diskuze k jednotlivým akcím. Zde na webu zůstanou jen základní údaje, všechno ostatní bude probíhat na: Aspire.Banda.cz.