Opravy a úpravy tratí

V průběhu jara probíhaly úpravy tratí tak, aby obstály při dvou největších akcích, které bude Bikearéna Anthropos v roce 2017 hostit. Pracujeme na lepší přístupnosti pro diváky. Z tohoto důvodu došlo k drobné změně trati v dojezdové pasáži. Nově bude pro diváky zpřístupněna rokle „Houpačky“ a nebude docházet k tolika křížení diváků s tratí.

Dále jsou upraveny a opraveny oba sjezdy „Twins“ a přepracovaná sekce „ROCK’N ROLL“ . Ostatní zůstáva v loňské podobě.