Pravidla

Trať je kompletně průjezdná i v době mimo závody. Jsme rádi, že se na trati v průběhu dne pohybují bikeři. Prosíme však všechny, aby se v době mimo závody chovali co nejohleduplněji vůči pěším. Technické sekce jsou většinou zcela mimo normální provoz, ale dávejte velký pozor při křížení komunikací, po kterých se chodci pohybují. Po dokončení koncem tohoto roku budou tratě vyznačeny a případná místa křížení budou doplněna výstražnými tabulemi. Bude také doplněn provozní řád.